Tovább a Prov1ta Egészségpénztár honlapjára...

Felszámoló tájékoztatása:

Alulírott Keresztes Júlia, mint a PRO V1TA Első Magyar Kiegészítő Egészségpénztár "f.a." (1152 Budapest, Szentmihályi út 137. II. em.) felszámolására kirendelt Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. em.) által kijelölt felszámolóbiztosa az alábbiakról kívánom a T. Pénztártagokat

tájékoztatni

A Pénztár tevékenységi engedélyét a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság a H-JÉ-IV-47/2016. sz. határozatával visszavonta (a linkre kattintva elolvashatja) és kezdeményezte a Pénztár felszámolással történő jogutód nélküli megszüntetését. A felszámolási eljárás lefolytatására a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (továbbiakban: Cstv.) alapján, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben (továbbiakban: Pénztártv.) foglalt különös szabályok figyelembe vételével.

A felszámolás kezdő időpontjától a Pénztár új tagot nem vehet fel, tagdíjat nem szedhet, a folyamatba tett kifizetéseket szünetelteti. A felszámolás kezdő időpontjában a pénztári tartalékokhoz tartozó eszközök listái azonnal lezárásra kerültek, azok a felszámoló részére átadásra kerülnek. Jelen eszközök külön kezelendők, és azok csak a fedezeti tartalékkal szemben fennálló tagi, hozzátartozói, illetve kedvezményezetti követelések kielégítése után használhatók fel egyéb kötelezettségek kielégítésére.

A törvény előírása szerint a tagi viszonyból származó kötelezettségeket a felszámolási költségeket követően kell kielégíteni.

A fentiek alapján a felszámoló első és legfontosabb feladata az adósi és a tagi vagyon felmérése, ezt követően a tagoknak járó összegek kifizetése.

A pénztártagokat hitelezői igény bejelentési kötelezettség nem terheli.

A tagoknak lehetőségük van más, hasonló tevékenységet folytató Pénztárhoz átlépni, ebben az esetben a felszámolási eljárás befejezésével egyidejűleg kerül átadásra a tagnak járó vagyontömeg. Ebben az esetben kérem, hogy az átlépési nyilatkozat átvevő Pénztár által aláírt példányát az aláírást követő 8 napon belül a felszámoló címére megküldeni szíveskedjen, a borítékra ráírva, "PRO V1TA".

Amennyiben a tag nem kíván átlépni másik Pénztárba, hanem azok kifizetését kéri, úgy felhívom a figyelmet arra, hogy ebben az esetben mind szja, mind eho-fizetési kötelezettség fogja terhelni. Az eljárás mielőbbi gyors és hatékony lefolytatása érdekében kérem, hogy a kilépni kívánó pénztártagok a lakcímüket és bankszámlaszámukat . amennyiben azokban változás történt . a változást követő 8 napon belül a felszámoló székhelyére megküldött levélben jelezni szíveskedjenek, a borítékra ráírva, "PRO V1TA".

Tisztelettel:

Keresztes Júlia
felszámolóbiztos
PRO V1TA Egészségpénztár "f.a."


Tovább a Prov1ta Egészségpénztár honlapjára...